Onderwijssector, bedrijfsleven en overheid bundelen krachten voor techniekintegratie in het onderwijs

INNOVATIE “Ieder kind vanaf groep 1 moet in aanraking kunnen komen met wetenschap & technologie. Vanuit die ambitie helpt Stichting Techniekpromotie kinderen en jongeren om een beeld te vormen van de rol die wetenschap & technologie in zijn of haar leven kan spelen en dat mee te nemen in de profiel- en opleidingskeuze.

Want, als een kind op jonge leeftijd met wetenschap & technologie in aanraking komt, is de kans groter dat het daar ook later mee aan de slag wil. En juist dat is wat we beogen!” Aan het woord is Brigitte van Helden, sinds begin dit jaar directeur van Stichting Techniekpromotie en techniekaanjager binnen het netwerk van de stichting.

Profiteren van alle aanwezige kennis

“In het Netwerk Techniek Promotie werken we vanuit de driehoek onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid samen om techniekintegratie in het onderwijs te realiseren. Kennis, ervaringen, creativiteit en budget worden gedeeld om gezamenlijke doelen te bereiken”, legt Van Helden uit. “Initiatieven zoals TU/e Junior, TwenteAcademy Young, Girlsday, het Kindercollege, Science on tour, de technieklesbrieven en projectkoffers voor in de klas worden door netwerkpartners ingezet voor het primair en voortgezet onderwijs. Dankzij de directe toegang tot alle deskundigheid binnen het netwerk, profiteren we van elkaars ervaringen en kunnen we succesvolle projecten zoals deze verder uitrollen.” Ze vervolgt: “Ook kunnen scholen uit het primair en voortgezet onderwijs al op een laagdrempelige manier starten met de landelijke techniekprogramma’s van de stichting. En dat werkt!”. Van Helden, zelf afkomstig uit de onderwijssector, spreekt uit ervaring.

Het Techniek Toernooi voor het basisonderwijs, de Eureka!Cup voor het voortgezet onderwijs en de FIRST® LEGO® League voor zowel primair als voortgezet onderwijs, zijn wedstrijdprogramma’s die landelijk worden ingezet. Met de hands-on lesmaterialen die hiervoor door Stichting Techniekpromotie worden ontwikkeld, worden jaarlijks 100.000 kinderen bereikt en enthousiast gemaakt voor een toekomst in wetenschap & technologie. “Van scholen horen we vaak terug dat dit voor hen de eerste stap is om techniek in het onderwijscurriculum te integreren,” legt van Helden uit. Een verplichting die voor het primair onderwijs geldt vanaf 2020. “En middelbare scholen zetten bijvoorbeeld de technische vraagstukken uit de Eureka!Cup voor leerlingen in ter vervanging van een van de O&O-opdrachten.”

Gouden driehoek vindt elkaar

r dat de ‘gouden driehoek’ onderwijs/bedrijfsleven/overheid elkaar in een lokale of regionale samenwerking kan vinden zodat ze hun wensen en activiteiten goed op elkaar kunnen afstemmen. Dáar zit de kracht van het succes”, weet van Helden. “Meeliften op elkaars initiatieven en knowhow en niet telkens het wiel opnieuw uitvinden. Zo krijgt de integratie van wetenschap & technologie in het onderwijs gestalte vanuit de regio.

Techniekintegratie versnellen

De leden van Stichting Techniekpromotie zijn de Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, TU Delft, Fontys, Hanzehogeschool Groningen en het Summa College. Van Helden: “We werken in ons netwerk nauw samen met diverse WO, HBO- en MBO-instellingen maar ook met partnerorganisaties zoals het Platform Bèta Techniek, het Techniekpact, VHTO, NNV en Jet-Net. Bedrijven en organisaties zoals ASML, Rijkswaterstaat, G4, Defensie, IBM, ProRail, ING en het Nederlands Openluchtmuseum zijn ook actief in het netwerk.” Ze concludeert: “In het hele land hebben we bijna veertig regiopartners die door samenwerkingen ter plaatse techniekintegratie realiseren. Er gebeurt al heel veel, maar verdere uitbreiding van het netwerk is noodzakelijk om de integratie van techniek in het onderwijs te versnellen,” benadrukt Van Helden. “Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om zo een bijdrage te leveren aan de Nederlandse kenniseconomie en samenleving van morgen”, sluit ze af. “Haakt u aan?”

Posted in Nieuws | Leave a comment